پخش زنده و آرشیو رادیو

از كویر تا دریا

یکشنبه 22 بهمن 1396 ساعت 13:30 به مدت 54 دقیقه

اطلاعات برنامه

از كویر تا دریا

انقلاب اسلامی و سبك زندگی و تحكیم خانواده

با حضور دهنوی(تهیه كننده)، عبیری(كارشناس مجری)، خانم معصومه حكیمیان(معاون فرهنگی بسیج جامعه زنان كشور و كارشناس ارشد تاریخ و فلسفه با گرایش تعلیم و تربیت اسلامی)، خانم دكتر بی بی حكیمه آل ایوب(مدیر حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان و استاد دانشگاه الزهرا) و ارتباط تلفنی با دكتر جواد محمدی(عضو كمیسیون آینده نگری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی)

فهرست قطعات