پخش زنده و آرشیو رادیو

از كویر تا دریا

سه شنبه 17 بهمن 1396 ساعت 13:30 به مدت 52 دقیقه

اطلاعات برنامه

از كویر تا دریا

زنان و انقلاب اسلامی و نقش زنان در نهضت آن

با حضور دهنوی(تهیه كننده)، حسینی(كارشناس مجری)، خانم حدادی(گزارشگر)، دكتر مینو اصلانی(رئیس بسیج جامعه زنان)، دكتر نیره قوی(عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه) و دكتر فرحناز قندفروش(مشاور سابق وزیر كشور در امور زنان، فعال و پژوهشگر بانوان)

فهرست قطعات