پخش زنده و آرشیو رادیو

شكوه پیشرفت

چهارشنبه 18 بهمن 1396 ساعت 20:00 به مدت 49 دقیقه

اطلاعات برنامه

شكوه پیشرفت

عملكرد وزارت بهداشت نظام تحول سلامت

با حضور احمدی(تهیه كننده)، دكتر تاج الدین(كارشناس مجری) و دكتر ایرج حریرچی(سخنگو و قائم مقام وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشكی)

فهرست قطعات