پخش زنده و آرشیو رادیو

سالی كه نكوست

یکشنبه 12 فروردین 1397 ساعت 09:00 به مدت 20 دقیقه

اطلاعات برنامه

سالی كه نكوست

آمادگی برای میهمانی طبیعت

با حضور رهگذر(تهیه كننده)، نساج یگانه(گوینده)، دكتر مهدی رستمی(پژوهشگر و عضو هیات علمی دانشگاه) و مهندس اشكان اشعریون(كارشناس ارشد محیط زیست)

فهرست قطعات