پخش زنده و آرشیو رادیو

هشتگ نوروز

جمعه 10 فروردین 1397 ساعت 10:30 به مدت 18 دقیقه

اطلاعات برنامه

هشتگ نوروز

مسیریابی در فضای مجازی

با حضور خانم بحریه(تهیه كننده)، اسماعیلی(كارشناس مجری) و خانم نجفی(گزارشگر)

فهرست قطعات