پخش زنده و آرشیو رادیو

بهارت خوش

جمعه 10 فروردین 1397 ساعت 00:30 به مدت 118 دقیقه

اطلاعات برنامه

بهارت خوش

ادبیات- طنز نوروز- نوروز در ادبیات كهن- نوروز در آثار طنز ادبی

با حضور دهنوی(تهیه كننده)، توكلی(كارشناس مجری)، علی مظفر(استاد دانشگاه)، احمد تمیم داری(استاد دانشگاه)، كامران شرفشاهی(نویسنده و شاعر)، خانم فاطمه بدیعی(شاعر) و مصطفی مشایخی(نویسنده طنز)

فهرست قطعات