پخش زنده و آرشیو رادیو

هشتك نوروز

یکشنبه 12 فروردین 1397 ساعت 10:30 به مدت 20 دقیقه

اطلاعات برنامه

هشتك نوروز

نرم افزارهای كاربردی اوقات فراغت در حوزه كودك و نوجوان

با حضور خانم بحریه(تهیه كننده)، اسماعیلی(كارشناس مجری)، مهندس حسین پالیزدار(مدیر موسسه نرم افزار و تولید محتوا) و مهندس سید رضا آل داود(پژوهشگر ارشد رسانه و فضای مجازی)

فهرست قطعات