پخش زنده و آرشیو رادیو

نجوا

سه شنبه 22 خرداد 1397 ساعت 08:30 به مدت 52 دقیقه

اطلاعات برنامه

نجوا

پرهیز از غیبت در ماه رمضان

با حضور خانم اسمعیل نژاد(تهیه كننده)، شهرزاد(كارشناس مجری)، خانم طاهرزاده(گزارشگر)، داداشی(تهیه كننده و كارگردان)، میروهابی(بازیگر)، گیلكزاده(بازیگر)، خانم صادقی(بازیگر)، خانم كاظمی(بازیگر)، خانم نجفی(بازیگر)، حجت الاسلام عباس روزمه(كارشناس مذهبی و استاد دانشگاه) و ارتباط تلفنی با خانم دكتر افسون احمدی(روانشناس)، خانم دكتر سوده رازقی(متخصص تغذیه)، حجت الاسلام مهران دانشی(كارشناس احكام)، خانم عمیدی(گوینده آیتم) و خانم مستعان(گوینده آیتم)

فهرست قطعات

با حضور خانم اسمعیل نژاد(تهیه كننده)، شهرزاد(كارشناس مجری)