پخش زنده و آرشیو رادیو

نقد و نظر

جمعه 25 اسفند 1396 ساعت 13:30 به مدت 49 دقیقه

اطلاعات برنامه

نقد و نظر

بررسی دستاوردهای حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران

با حضور بنی صفار(تهیه كننده)، آیت الله ممیز(كارشناس مجری)، علیرضا آوایی(وزیر دادگستری و رئیس بازرسی ویژه رئیس جمهور)، یوناتن بت كلیا(نماینده اقلیت دینی آشوری و كلدانی در مجلس شورای اسلامی) و دكتر الله یار ملكشاهی(رئیس كمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی)

فهرست قطعات