پخش زنده و آرشیو رادیو

تا همیشه با امام

جمعه 11 خرداد 1397 ساعت 15:45 به مدت 10 دقیقه

اطلاعات برنامه

تا همیشه با امام

بررسی دیدگاه های امام و توصیه های ایشان در وصیت نامه الهی و سیاسی

با حضور اسماعیلی(تهیه كننده)، نوروزی(كارشناس مجری) و دكتر محمدصادق كوشكی(عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)

فهرست قطعات