پخش زنده و آرشیو رادیو

بهارت خوش

یکشنبه 12 فروردین 1397 ساعت 00:30 به مدت 117 دقیقه

اطلاعات برنامه

بهارت خوش

شب نشینی با ورزشكاران

با حضور دهنوی(تهیه كننده)، هاشمی(كارشناس مجری)، محمد صالحی(عضو تیم اسكیت)، سجاد گنجی زاده(عضو تیم كاراته)، شهنام نظرپور(عضو تیم شیرجه)، حمید كریمی(عضو تیم شنا) و نهال مقدم رحمانی(عضو تیم اسكیت)

فهرست قطعات