پخش زنده و آرشیو رادیو

نجوا

یکشنبه 20 خرداد 1397 ساعت 08:30 به مدت 52 دقیقه

اطلاعات برنامه

نجوا

مدارا، سازگاری اجتماعی و تحمل دیگران در ماه رمضان

با حضور خانم اسمعیل نژاد(تهیه كننده)، شهرزاد(كارشناس مجری)، خانم طاهرزاده(گزارشگر)، داداشی(تهیه كننده و كارگردان)، میروهابی(بازیگر)، گیلكزاده(بازیگر)، خانم صادقی(بازیگر)، خانم كاظمی(بازیگر)، خانم نجفی(بازیگر)، دكتر محمد ابراهیم نوری همدانی(مدرس علوم و معارف) و ارتباط تلفنی با حجت الاسلام مهران دانشی(كارشناس احكام)، خانم دكتر مینا كاویانی(متخصص تغذیه)، خانم دكتر اعظم موحدی(روانشناس)، خانم عمیدی(گوینده آیتم) و خانم مستعان(گوینده آیتم)

فهرست قطعات

با حضور خانم اسمعیل نژاد(تهیه كننده)، شهرزاد(كارشناس مجری)