پخش زنده و آرشیو رادیو

بهارت خوش

شنبه 11 فروردین 1397 ساعت 00:30 به مدت 117 دقیقه

اطلاعات برنامه

بهارت خوش

آداب و رسوم به جا مانده از گذشته ها

با حضور دهنوی(تهیه كننده)، هاشمی(كارشناس مجری)

فهرست قطعات