پخش زنده و آرشیو رادیو

نینوا

جمعه 30 شهریور 1397 ساعت 16:45 به مدت 14 دقیقه

اطلاعات برنامه

نینوا

روایتی بر وقایع و حوادث كربلا، قیام عاشورا

با حضور خانم كاظمی(تهیه كننده)، ضیائی(گوینده) و مزینانی(گوینده)

فهرست قطعات