پخش زنده و آرشیو رادیو

نینوا

سه شنبه 27 شهریور 1397 ساعت 17:15 به مدت 14 دقیقه

اطلاعات برنامه

نینوا

روایتی بر وقایع و حوادث كربلا

با حضور خانم كاظمی(تهیه كننده)، ضیائی(گوینده) و مزینانی(گوینده)

فهرست قطعات