پخش زنده و آرشیو رادیو

پرسمان

سه شنبه 13 آذر 1397 ساعت 13:15 به مدت 13 دقیقه

اطلاعات برنامه

پرسمان

اقتصاد مقاومتی و پروژه های اولویت دار، تعیین تكلیف واحدهای تولیدی مشكل دار با هدف رونق بخشی

با حضور محمودزاده(تهیه كننده)، مسعودی(كارشناس مجری) و ارتباط تلفنی با مهندس طهمورث لاهوتی(مدیر توسعه صنعتی و فناوری سازمان صنایع كوچك و شهركهای صنعتی) و مهندس علی صدری(رئیس هیئت امنای خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان و عضو هیئت مدیره شهركهای صنعتی تهران)

فهرست قطعات