پخش زنده و آرشیو رادیو

پرسمان

جمعه 9 آذر 1397 ساعت 13:15 به مدت 11 دقیقه

اطلاعات برنامه

پرسمان

الگوی دفاع مقدس در مقابله با تهدیدات اقتصادی

با حضور محمودزاده(تهیه كننده)، مسعودی(كارشناس مجری) و ارتباط تلفنی با سردار نعمان غلامی(رئیس سازمان بسیج سازندگی كشور)

فهرست قطعات