پخش زنده و آرشیو رادیو

بوستان فرهنگ

شنبه 1 دی 1397 ساعت 00:30 به مدت 45 دقیقه

اطلاعات برنامه

بوستان فرهنگ

ریشه های عرفان اسلامی

با حضور بیرانوند(تهیه كننده)، افشار(كارشناس مجری)، خانم روح بخش(گوینده)، دكتر محمدتقی طباطبایی(عضو هیئت علمی و پژوهشكده علوم انسانی) و دكتر مزدك رجبی(نویسنده، محقق، پژوهشگر و عضو پژوهشكده علوم انسانی)

فهرست قطعات