پخش زنده و آرشیو رادیو

بوستان فرهنگ

شنبه 22 دی 1397 ساعت 00:30 به مدت 49 دقیقه

اطلاعات برنامه

بوستان فرهنگ

تقابل و تعامل شرق و غرب

با حضور بیرانوند(تهیه كننده)، افشار(كارشناس مجری)، مرتضی رهبانی(پژوهشگر، نویسنده و محقق) و دكتر كاظم محمدی(استاد دانشگاه، نویسنده و پژوهشگر)

فهرست قطعات