پخش زنده و آرشیو رادیو

آفتاب در حجاب

شنبه 20 بهمن 1397 ساعت 00:00 به مدت 19 دقیقه

اطلاعات برنامه

آفتاب در حجاب

ابعاد مختلف سبك زندگی خانوادگی حضرت زهرا (س)، راهكارهای كسب یك زندگی ایده آل بوسیله الگوگیری از زندگی حضرت زهرا(ع)

با حضور طباطبایی(تهیه كننده و كارشناس مجری) و خانم دكتر فاطمه آزادی نژاد(كارشناس مسائل معارف اسلامی)

فهرست قطعات