پخش زنده و آرشیو رادیو

گذر از بحران

سه شنبه 27 آذر 1397 ساعت 08:30 به مدت 46 دقیقه

اطلاعات برنامه

گذر از بحران

نگاهی به حوادث پس از انقلاب اسلامی ایران

با حضور ماهر(تهیه كننده)، نعمتی(كارشناس مجری)، دوستی(گوینده)، همتی(گوینده)، دكتر حسن غفوری فرد(استاندار خراسان در سال 1358)، سردار افشار(از دانشجویان پیرو خط امام "ره")، خانم دكتر ابتكار(از دانشجویان پیرو خط امام "ره")، اسدالله بادامچیان(عضو شورای مركزی حزب موتلفه)، دكتر جاسبی(عضو حزب جمهوری اسلامی در سال 1358) و دكتر جواد منصوری(اولین فرمانده سپاه)

فهرست قطعات