پخش زنده و آرشیو رادیو

بوستان فرهنگ

شنبه 15 دی 1397 ساعت 00:30 به مدت 51 دقیقه

اطلاعات برنامه

بوستان فرهنگ

مقایسه فرهنگ غرب و شرق

با حضور بیرانوند(تهیه كننده)، افشار(كارشناس مجری)، خانم غلافگر(گوینده آیتم)، استاد مرتضی رهبانی(محقق، پژوهشگر و نویسنده) و دكتر كاظم محمدی(استاد دانشگاه، محقق، پژوهشگر و نویسنده)

فهرست قطعات