پخش زنده و آرشیو رادیو

بوستان فرهنگ

شنبه 29 دی 1397 ساعت 00:30 به مدت 49 دقیقه

اطلاعات برنامه

بوستان فرهنگ

عرفان اسلامی

با حضور بیرانوند(تهیه كننده)، افشار(كارشناس مجری)، دكتر كاظم محمدی(مدرس دانشگاه، نویسنده، محقق و پژوهشگر) و دكتر سید نعمت الله عبدالرحیم زاده(پژوهشگر و نویسنده)

فهرست قطعات