پخش زنده و آرشیو رادیو

چشم انداز آفتاب

شنبه 20 بهمن 1397 ساعت 22:00 به مدت 115 دقیقه

اطلاعات برنامه

چشم انداز آفتاب

ویژه دهه فجر- بررسی عملكرد و دستاوردهای جامعه زنان

با حضور دهنوی(تهیه كننده)، مولایی(كارشناس مجری)، خانم دكتر زهره آشتیانی(دبیر فراكسیون خانواده مجلس)، خانم دكتر مینو اصلانی(رئیس بسیج جامعه زنان كشور) و خانم دكتر زهرا ممتاز(مسئول كارگروه كارآفرینی و تعاون وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و كارآفرین)

فهرست قطعات