پخش زنده و آرشیو رادیو

فانوس

دوشنبه 22 بهمن 1397 ساعت 15:00 به مدت 53 دقیقه

اطلاعات برنامه

فانوس

انقلاب اسلامی و شاخص های توسعه اقتصادی در تمامی عرصه ها در چهل سالگی انقلاب و پاسخ به شبهات آن

با حضور ماهر(تهیه كننده)، خضری(كارشناس مجری)، طاهری(گوینده آیتم)، دكتر علی اصغربالسینی(پژوهشگر ارشد حوزه اقتصادی) و پوریا پرتو(پژوهشگر حوزه اقتصاد)

فهرست قطعات