پخش زنده و آرشیو رادیو

روز و شب

جمعه 19 بهمن 1397 ساعت 19:30 به مدت 29 دقیقه

اطلاعات برنامه

روز و شب

تحلیل عملكرد 40 سال انقلاب در عرصه امنیت و قضا

با حضور بنی صفار(تهیه كننده)، كمالی(كارشناس مجری) و مصطفی پورمحمدی(وزیر سابق دادگستری)

فهرست قطعات