پخش زنده و آرشیو رادیو

بوستان فرهنگ

شنبه 8 دی 1397 ساعت 00:30 به مدت 47 دقیقه

اطلاعات برنامه

بوستان فرهنگ

فرهنگ شرق و غرب

با حضور بیرانوند(تهیه كننده)، افشار(كارشناس مجری)، استاد مرتضی رهبانی(محقق، پژوهشگر و نویسنده) و استاد كاظم محمدی(استاد دانشگاه، محقق، پژوهشگر و نویسنده)

فهرست قطعات