پخش زنده و آرشیو رادیو

آفتاب در حجاب

پنجشنبه 18 بهمن 1397 ساعت 15:30 به مدت 19 دقیقه

اطلاعات برنامه

آفتاب در حجاب

سبك زندگی حضرت فاطمه زهرا (س) و مهمترین اصول در سبك زندگی ایشان

با حضور طباطبایی(تهیه كننده و كارشناس مجری) و خانم دكتر فاطمه آزادی نژاد(كارشناس مسائل معارف اسلامی)

فهرست قطعات