پخش زنده و آرشیو رادیو

آفتاب در حجاب

جمعه 19 بهمن 1397 ساعت 09:30 به مدت 19 دقیقه

اطلاعات برنامه

آفتاب در حجاب

اصول و مبانی سبك زندگی حضرت فاطمه زهرا (س)، محبت ورزی زوجین و نقش آن در تربیت فرزندان

با حضور طباطبایی(تهیه كننده و كارشناس مجری)، خانم دكتر فاطمه آزادی نژاد(كارشناس مسائل معارف اسلامی)

فهرست قطعات