پخش زنده و آرشیو رادیو

روز و شب

جمعه 10 اسفند 1397 ساعت 17:30 به مدت 28 دقیقه

اطلاعات برنامه

روز و شب

تحلیل عملكرد 40 سال انقلاب در حوزه سلامت

با حضور بنی صفار(تهیه كننده)، زندوكیلی(كارشناس مجری) و دكتر حسین وطن پور(عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و مدیركل دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت)

فهرست قطعات