پخش زنده و آرشیو رادیو

سیاست نامه

پنجشنبه 2 آبان 1398 ساعت 22:00 به مدت 51 دقیقه

اطلاعات برنامه

سیاست نامه

تبیین بیانیه گام دوم انقلاب، بینش سیاسی در گام دوم انقلاب

با حضور خانم پرندآور(تهیه كننده)، خضری(كارشناس مجری)، دكتر توحید محرمی(عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات) و دكتر مالك شریعتی(فعال سیاسی و عضو شورای مركزی جمعیت ره پویان انقلاب اسلامی)

لیست قطعات

(با همكاری پژوهشكده راهبردی مجمع تشخیص نظام)