پخش زنده و آرشیو رادیو

دنیای شیشه ای

دوشنبه 6 آبان 1398 ساعت 08:30 به مدت 55 دقیقه

اطلاعات برنامه

دنیای شیشه ای

نقد و بررسی پژوهشهای سواد رسانه ای

با حضور خانم اسمعیل نژاد(تهیه كننده)، افراسیابی(كارشناس مجری)، خانم دكتر صدیقه ببران(عضو هیئت علمی دانشگاه، مدرس و پژوهشگر حوزه رسانه، ارتباطات و سواد رسانه ای) و دكتر سید تقی كمالی(پژوهشگر، كارشناس حوزه سواد رسانه ای و عضو هیئت موسس انجمن سواد رسانه ای ایران)

فهرست قطعات