پخش زنده و آرشیو رادیو

دنیای شیشه ای

سه شنبه 23 مهر 1398 ساعت 08:30 به مدت 59 دقیقه

اطلاعات برنامه

دنیای شیشه ای

تعریف سواد رسانه ای و ضرورت یادگیری

با حضور خانم اسمعیل نژاد(تهیه كننده)، افراسیابی(كارشناس مجری)، دكتر حمید ضیائی پرور(مدرس دانشگاه و پژوهشگر) و دكتر علیرضا باستانی(پژوهشگر و مدرس دانشگاه)

فهرست قطعات