پخش زنده و آرشیو رادیو

سفینه نوح

چهارشنبه 20 شهریور 1398 ساعت 06:35 به مدت 24 دقیقه

اطلاعات برنامه

سفینه نوح

ویژه برنامه ایام محرم، پاسخ به شبهات وارد شده پیرامون فلسفه عزاداری

با حضور طباطبائی(تهیه كننده و كارشناس مجری) و استاد ابوالحسن حسنی(كارشناس و پژوهشگر معارف اسلامی)

فهرست قطعات

تهیه كننده و كارشناس مجری : دكتر سید محمدطباطبایی