پخش زنده و آرشیو رادیو

پیشران تمدن

چهارشنبه 6 شهریور 1398 ساعت 10:00 به مدت 54 دقیقه

اطلاعات برنامه

پیشران تمدن

بیانیه گام دوم انقلاب و چگونگی تحقق آن

با حضور جوادی نژاد(تهیه كننده)، كمالی(كارشناس مجری)، محمدرضا سبزعلی پور(رئیس مركز تجارت جهانی ایران)، سید حسن موسوی فرد(كارشناس اقتصادی)، حبیب الله تركاشوند(كارشناس سیاسی و رسانه و مدیركل سیاسی خبرگزاری فارس)، احمد شیرزاد(خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس) و سجاد زمانی علیشاه(خبرنگار اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس)

لیست قطعات