پخش زنده و آرشیو رادیو

جوان بمان

یکشنبه 31 شهریور 1398 ساعت 08:30 به مدت 54 دقیقه

اطلاعات برنامه

جوان بمان

بررسی رابطه تحولات جمعیت با شاخصه های اقتصاد خرد و كلان

با حضور خانم بحریه(تهیه كننده)، خانم افكاری(كارشناس مجری)، خانم شعار(آیتم ساز و گوینده آیتم)، خانم دكتر شهلا كاظمی پور(عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)، دكتر علی پژهان(عضو هیئت علمی دانشگاه) و ارتباط تلفنی با محمودی(استاد دانشگاه، جمعیت شناس و اقتصاددان)

فهرست قطعات