پخش زنده و آرشیو رادیو

سرباز وطن

چهارشنبه 9 بهمن 1398 ساعت 16:00 به مدت 52 دقیقه

اطلاعات برنامه

سرباز وطن

بررسی و تحلیل دلایل ترور دولتی سردار سپهبد شهید سلیمانی از دیدگاه هیئت حاكمه و افكار عمومی آمریكا

با حضور ماهر(تهیه كننده)، صفاری(كارشناس مجری)، طاهری(گوینده آیتم) و دكتر فواد ایزدی(استاد دانشگاه و كارشناس مسائل آمریكا)

فهرست قطعات

با حضور ماهر(تهیه كننده)، صفاری(كارشناس مجری)