پخش زنده و آرشیو رادیو

روز و شب

جمعه 17 اسفند 1397 ساعت 17:30 به مدت 29 دقیقه

اطلاعات برنامه

روز و شب

تحلیل عملكرد 40 سال انقلاب در عرصه مناطق آزاد تجاری و صنعتی و تاثیر آن بر اقتصاد ایران

با حضور بنی صفار(تهیه كننده)، كمالی(كارشناس مجری) و مهندس اكبر تركان(دبیر اسبق شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی)

فهرست قطعات