پخش زنده و آرشیو رادیو

زیارت معرفت

یکشنبه 11 فروردین 1398 ساعت 19:00 به مدت 10 دقیقه

اطلاعات برنامه

زیارت معرفت

راهیان نور

با حضور روزبهانی(تهیه كننده) و صدر(گزارشگر)

لیست قطعات

با حضور روزبهانی(تهیه كننده) و ارتباط تلفنی با صدر(گزارشگر) و سردار سلیمانی(فرمانده قرارگاه راهیان نور بسیج و سپاه)