پخش زنده و آرشیو رادیو

گلبرگ

چهارشنبه 29 آبان 1398 ساعت 08:25 به مدت 5 دقیقه

اطلاعات برنامه

گلبرگ

ویژه هفته كتاب، كتاب رسانه و فضای مجازی

با حضور غیاثوند(تهیه كننده و گوینده)، خانم فریبا طیبی(استاد دانشگاه) و رسول رجایی(دبیر جشنواره فضای مجازی و صفحه خیال)

فهرست قطعات