پخش زنده و آرشیو رادیو

انتخابات برداشت دوم

یکشنبه 27 بهمن 1398 ساعت 16:00 به مدت 75 دقیقه

اطلاعات برنامه

انتخابات برداشت دوم

نقش و تاثیر حضور حداكثری مردم در انتخابات پیش رو

با حضور ماهر(تهیه كننده)، مروی(كارشناس مجری)، طاهری(گوینده) و دكتر رضا روستا آزاد(استاد دانشگاه شریف)

فهرست قطعات