پخش زنده و آرشیو رادیو

گفتگوی انتخاباتی

سه شنبه 22 بهمن 1398 ساعت 13:00 به مدت 20 دقیقه

اطلاعات برنامه

گفتگوی انتخاباتی

تاثیر حضور حداكثری مردم در انتخابات بر نقش آفرینی موثر كشور در عرصه بین المللی

با حضور روزبهانی(تهیه كننده)، بیگ پوری(كارشناس مجری)، خانم نجفی(گوینده) و ارتباط تلفنی با دكتر یاسر شامانی(تحلیل گر و پژوهشگر مسائل سیاسی) و دكتر فرزان شهیدی(كارشناس مسائل سیاسی و بین الملل)

فهرست قطعات

با حضور روزبهانی(تهیه كننده)، خانم گوهری(گوینده)