پخش زنده و آرشیو رادیو

چاه و ماه

سه شنبه 7 خرداد 1398 ساعت 21:00 به مدت 76 دقیقه

اطلاعات برنامه

چاه و ماه

ویژه شب قدر، خدا محوری و قرآن محوری منهای مصلحت اندیشی- درك شبهای قدر- همه امور بر اساس رضایت خدا- سختی و دشواری زندگی برای خدا

با حضور اورنگی(تهیه كننده)، خانم عزیز محمدی(گوینده)، محمد نصرآبادی(كارشناس علوم قرآنی و كارشناس مجری)، دكتر مهدی رستمی(پژوهشگر علوم قرآنی) و حجت الاسلام محمود عینی(استاد حوزه و دانشگاه)

فهرست قطعات