پخش زنده و آرشیو رادیو

عصر خمینی

سه شنبه 14 خرداد 1398 ساعت 00:00 به مدت 55 دقیقه

اطلاعات برنامه

عصر خمینی

بازتاب بین المللی انقلاب اسلامی، تاثیر انقلاب اسلامی بر جهان خصوصا بر اروپا

با حضور خانم پرندآور(تهیه كننده)، سعیدی(كارشناس مجری و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق"ع")، طاهری(گوینده) و دكتر محمدرضا دهشیری(دانشیار علوم سیاسی دانشكده روابط بین الملل وزارت امور خارجه)

فهرست قطعات