پخش زنده و آرشیو رادیو

آهوانه

جمعه 7 تیر 1398 ساعت 01:00 به مدت 107 دقیقه

اطلاعات برنامه

آهوانه

موسیقی نواحی ایران، مجموعه خوانی و منظومه خوانی در مناطق مختلف ایران

با حضور اردیانی(تهیه كننده)، خانم وزیری(گوینده)، عبدالرضا مجدی(كارشناس و پژوهشگر حوزه موسیقی)، رضا دیوسالار(پژوهشگر و كارشناس موسیقی مازندران و نوازنده) و ارتباط تلفنی با دكتر آرمین فریدی(پژوهشگر و كارشناس موسیقی گیلان و تالش)، كوروش اسدپور(خواننده ایل بختیاری) و فاروق رحمانی(نوازنده ساز بلوچی و كارشناس موسیقی سیستان)

فهرست قطعات