پخش زنده و آرشیو رادیو

حذف و اضافه

جمعه 8 فروردین 1399 ساعت 08:30 به مدت 28 دقیقه

اطلاعات برنامه

حذف و اضافه

وضعیت عملكرد دانشگاه ها در سالی كه گذشت، دانشگاه فنی و حرفه ای

با حضور احمدی(تهیه كننده و پژوهشگر)، كمالی(كارشناس مجری) و دكتر غلامرضا كیانی(معاون آموزشی دانشگاه فنی و حرفه ای كشور، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و موسس و نائب رئیس اتحادیه دانشگاههای غیردولتی)

فهرست قطعات