پخش زنده و آرشیو رادیو

گفتگوی انتخاباتی

یکشنبه 27 بهمن 1398 ساعت 13:00 به مدت 20 دقیقه

اطلاعات برنامه

گفتگوی انتخاباتی

حضور سیاسی مردم در انتخابات و تاثیر آن در عرصه بین المللی

با حضور روزبهانی(تهیه كننده)، بیگ پوری(كارشناس مجری)، خانم نجفی(گوینده) و ارتباط تلفنی با سید مسعود هاشمی(كارشناس مسائل سیاسی و نویسنده كتاب جامعه شناسی احزاب و نیروهای سیاسی) و دكتر نوذر شفیعی(كارشناس مسائل سیاسی و منطقه ای)

فهرست قطعات

با حضور روزبهانی(تهیه كننده)، خانم گوهری(گوینده)