پخش زنده و آرشیو رادیو

سرباز وطن

سه شنبه 22 بهمن 1398 ساعت 00:00 به مدت 48 دقیقه

اطلاعات برنامه

سرباز وطن

ویژه شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، شهادت سردار حاج قاسم و آثار آن بر عرصه بین المللی و رفتار سیاست خارجی

با حضور خانم پرندآور(تهیه كننده)، سعیدی(كارشناس مجری) و دكتر علیرضا شیخ عطار(سفیر اسبق ایران در آلمان، قائم مقام اسبق وزارت امور خارجه و از دیپلمات های باسابقه كشور)

فهرست قطعات

با حضور ماهر(تهیه كننده)، صفاری(كارشناس مجری)