پخش زنده و آرشیو رادیو

جوان بمان

شنبه 30 شهریور 1398 ساعت 08:30 به مدت 55 دقیقه

اطلاعات برنامه

جوان بمان

بررسی جمعیت اقوام در گستره ایران اسلامی

با حضور خانم بحریه(تهیه كننده)، مسعودی(كارشناس مجری)، خانم شعار(آیتم ساز و گوینده آیتم)، خانم دكتر فریبا رحمانپور(مشاور امور زنان و خانواده وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی)، دكتر عباس قنبری(پژوهشگر حوزه مردم شناسی) و ارتباط تلفنی با دكتر محمدجلال عباسی شوازی(رئیس موسسه مطالعات جمعیتی و رئیس انجمن جمعیت شناسی ایران)

فهرست قطعات