پخش زنده و آرشیو رادیو

گلبرگ

سه شنبه 28 آبان 1398 ساعت 08:25 به مدت 5 دقیقه

اطلاعات برنامه

گلبرگ

ویژه هفته كتاب، كتاب مبنای تمدن

با حضور غیاثوند(تهیه كننده و گوینده)، خانم فریبا طیبی(استاد دانشگاه) و علیرضا بهرامی(دبیر هجدهمین دوره جشنواره كتاب و رسانه)

فهرست قطعات